سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
آن که بى دانستن فقه به بازرگانى پرداخت خود را در ورطه ربا انداخت . [نهج البلاغه]